Husdjur

Ditt husdjur tycker vi är lika viktigt som att fotografera resten av familjen. Våra husdjur är ju också en del av flocken och att fotografera dem ger fina minnen för livet. De mindre djuren får gärna komma in i vår ateljé. Vi kan även fotografera era husdjur ute, i en miljö vi kommer överens om.